• jot000.jpg
 • jot001.jpg
 • jot002.jpg
 • jot003.jpg
 • jot004.jpg
 • jot005.jpg
 • jot006.jpg
 • jot007.jpg
 • jot008.jpg
 • jot009.jpg
 • jot010.jpg
 • jot011.jpg
 • jot012.jpg
 • jot013.jpg
 • jot014.jpg
 • jot015.jpg
 • jot016.jpg
 • jot017.jpg
Smaller Default Larger

Z miastem Gdynia jestem związany od 1979 roku.

Przeżyłem w nim większość swojego życia i dlatego czuję się gdynianinem.

   W 1998 roku po tragicznej śmierci żony stałem się samotnie wychowującym ojcem - córki Marty 9 lat i syna Marcina 8 lat. Priorytetem mojego życia stało się wychowanie i zabezpieczenie wszelkich kwestii związanych z przyszłością moich dzieci, a moje wszelkie prace społeczne zostały odłożone na "półkę". Po 10-ciu latach zaangażowałem się w prace społeczne i zostałem wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża - Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gdyni, Rady Rejonowej HDK - PCK Trójmiasto, Zarządu Rejonowego PCK Trójmiasto oraz Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Oddział Pomorski w Gdyni, którego jestem aktualnie wiceprezesem oraz sekretarzem. W czerwcu 2010r. Podjąłem się odnowienia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Stoczni przy Gdynia S.A., którego zostałem prezesem. Za swoją pracę zawodową oraz społeczną zostałem uhonorowany: Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Honorową Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia, Medalem Pamiątkowym 50-lecia HDK, Medalem Pamiątkowym 90 lat PCK, Złotym Krzyżem za Zasługi dla Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi wyróżnieniami. Ponadto w 2009 roku zostałem uznany Najlepszym i Najaktywniejszym Krwiodawcą Roku Rejonu Gdynia.

   W styczniu 2010 roku zostaje powołany Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu w Gdyni, którego później zostałem przewodniczącym. W dniu 02 września zostałem wybrany przez Radę Reprezentantów prezesów gdyńskich klubów HDK na stanowisko, Przewodniczący Kapituły Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni". W Gdańsku 11 grudnia 2010r. na rocznym podsumowaniu Dni Honorowego Krwiodawstwa zostałem odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi podpisanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 02.12.2010r. Mianowany na stopień Podpułkownik Związku Piłsudczyków RP 09.07.2011r. Na Zjeździe Krajowym Związku Piłsudczyków RP TPJP 27 listopada 2011r w Gniewie, zostałem wybrany do Zarządu Krajowego ZP RP. Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni, Odznaka Honorowa z nr 105 dn. 05.12.2011r. Mianowany na stopień, Pułkownik Związku Piłsudczyków RP 21.01.2012r.,
AD 2012 wrzesień, zostały pobrane moje komórki macierzyste (szpik kostny) dla osoby niespokrewnionej.