• jot000.jpg
 • jot001.jpg
 • jot002.jpg
 • jot003.jpg
 • jot004.jpg
 • jot005.jpg
 • jot006.jpg
 • jot007.jpg
 • jot008.jpg
 • jot009.jpg
 • jot010.jpg
 • jot011.jpg
 • jot012.jpg
 • jot013.jpg
 • jot014.jpg
 • jot015.jpg
 • jot016.jpg
 • jot017.jpg
Smaller Default Larger

Dotychczasowe osiągnięcia

- Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Gdynia - Śródmieście 16.04.2015
- Radny Dzielnicy Gdynia - Śródmieście 2015-2019
- Kandydat do Rady Miasta Gdynia KKW Samorządność Wojciecha Szczurka 2014
- Przewodniczący komitetu budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, który został odsłonięty w dniu 10 listopada 2013 roku;

- Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu (oddałem ponad 50 litrów krwi i osocza w tym szpik kostny);
- Najstarszy mężczyzna na świecie - dawca przeszczepu szpiku kostnego (w dniu 23 września 2012 roku) dla osoby niespokrewnionej;
- Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP Okręg Pomorski w Gdyni,;
- Prezes Rady Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Stoczni Gdynia w Gdyni - 40. lecie klubu obchodzono w dniu 03 października 2014 roku na terenie stoczni w budynku Akwarium;
- Przewodniczący Wspólnoty Mieszkaniowej;
- Związany z Bractwem ORP Warszawa, Ligą Morską i Rzeczną oraz Kołem nr 25 przy Akademii Marynarki Wojennej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
- Społecznik zaangażowany w inicjatywy lokalne, niezwiązany z żadną partią polityczną.

Poniżej baner w wyborach do do Rady Miasta Gdyni - tyle zostało.Julian A. Michaś i Wojciech Szczurek