Opublikowano: środa, 31, grudzień 2014 22:14
Odsłony: 8712

Skąd pochodzę.

   Urodziłem się w 1960 roku w Zgierzu. Swoje dzieciństwo spędziłem w miejscowości Ciosny.

   W 1971 roku wstąpiłem do szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, a następnie do Związku Harcerstwa Polskiego gdzie pełniłem funkcję drużynowego. Po ukończeniu w 1975 roku szkoły podstawowej dalszą edukację rozpocząłem w Zawodowej Szkole Mechanizacji Rolnictwa przy Państwowym Ośrodku Maszynowym Rąbień k/Łodzi. W tej szkole byłem postrzegany przez nauczycieli i dyrekcję jako działacz społeczny na rzecz szkoły i zakładu pracy, za co jako jedyny wówczas zostałem wyróżniony - nagrodą rzeczową i wycieczką jednodniową do Warszawy, jedną z atrakcji był lot nad stolicą i jej okolicami.

   W 1978 roku, jesienią, rozpocząłem służbę wojskową w Marynarce Wojennej - Ustka. Tam oddałem pierwszy raz krew (06-luty-1979r.). Do tej pory oddałem ponad 36 litrów tego bezcennego leku.

   Wiosną 1979 roku rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej zostałem przeniesiony z Ustki do Gdyni, gdzie pełniłem dalszą służbę na okrętach RP. Jest to bardzo długi etap związany z Marynarką Wojenną, który zakończył się w 1996 roku. W tym czasie (1987r) ukończyłem Technikum Elektroniczne przy Stoczni Marynarki Wojennej na Oksywiu z tytułem Technik - Elektronik.

   W 2011 roku rozpocząłem studia wyższe w Akademii Marynarki w Gdyni, które ukończyłem w 2013 roku tytułem licencjata-kierunek, praca licencjacka pt. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego w Gdyni w latach 1928-1935. Historia Wojskowości. Magisterskie Studia Uzupełniające na Uniwersytecie Gdańskim wydział historyczny - kierunek Edukacja Regionalna rocznik 2013-2015. Praca magisterska nt. Dzieje Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni w latach 1926-1935.